presentació de la pàgina web (el Portal de Sant Joan Despí )

presentació de la pàgina web (el Portal de Sant Joan Despí )

Es tracta d’una pàgina web enfocada a donar cabuda, dia a dia, a les ofertes dels establiments comercials. La agilitat en les ofertes i la seva renovació son peces essencials perquè sigui una web viva i interessant. I no només un llistat d’establiments.
Perquè li donem suport i difusió:
– Perquè ha nascut a l’Eixample.
– Perquè sempre hem procurat potenciar les activitats comercials en el Barri, per evitar que només sigui un barri dormitori.
– Perquè també te un apartat d’intercanvi de coses entre els veïns en que cadascú pugui posar un anunci del que ofereix o be del que necessita. En les tres últimes edicions de la Festa de Primavera ja hem incorporat un apartat d’intercanvi.