La vinculació d’ATLANTIS amb el moviment veïnal es consolida, l’any 2000, amb la signatura de diversos acords amb les federacions i associacions de veïns per proporcionar, amb les màximes garanties, una oferta d’assegurances rigorosa i competitiva que cobreixi eficaçment les necessitats de protecció i estalvi de totes les famílies.

Sinera és una Mutualitat de Previsió Social (sense ànim de lucre), l’objectiu és gestionar, a la defunció d’un soci o beneficiari, tot el relacionat amb l’enterrament i de prestar els serveis d’assistència jurídica relacionats amb la defunció.