L’AJUNTAMENT APROVA LA MOCIÓ CONTRA LES PUJADES ABUSIVES DE LES TARIFES ELÈCTRIQUES

L’AJUNTAMENT APROVA LA MOCIÓ CONTRA LES PUJADES ABUSIVES DE LES TARIFES ELÈCTRIQUES

Dijous 8 de juliol el Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat de tots els partits polítics la moció presentada per la Coordinadora d’Associacions de Sant Joan Despí contra les pujades abusives a les tarifes elèctriques.
Es tracta d’una moció aprovada a molts municipis de Catalunya presentades per les Asspciacions de Veíns i Veïnes dels respectiuspobles i ciutats en el marc de la campanya PROU ABUSOS contra les pujades abusives dels impostos i de les tarifes dels serveis públics (llum, aigua, gas, etc).
El text aprovat a la moció ha estat el següent:
Primer.- Sol·licitar a Endesa la inversió suficient i necessària per tal de garantir el manteniment de les instal·lacions elèctriques i el servei contractat.
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d’Indústria un rebut just que premiï l’estalvi energètic i penalitzi el consum irresponsable.
Terecer.- Donar comptes del present acord a CONFAV, a la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Indústria, així com donar coneixement als ciutadans del present acord.