Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi

Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi

les queixes que últimament s’estan rebent del
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, dels malalts que han d’assistir a les hurgencias, l’atenció i protocol de l’hospital no són els que haurien de ser i disten molt de la necessitat i tractament dels malalts que assisteixen a un hospital modern , l’AVV. L’EIXAMPLE, recollint les inquietuds dels veïns, treballés per a remeiar aquest problema.