SINERA

SINERA
20/04/2010

Per donar-se d’alta a la mutualitat s’hauran de complir els següents requisits:

> Tenir menys de 60 anys, els beneficiaris també.

> Ser membres d’una AVV col·laboradora.

> Tenir residència habitual a Catalunya.

> Inscriure a tots els membres de la unitat familiar o que convisquin en el mateix domicili. (S‘haurà d’aportar un Certificat de Convivència.)

Condicions d'entrada