Els orígens de la associació

21/05/2010
Es constitueix l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de l’Eixample, per fer front als problemes que es comencen a plantejar en el mateix i per defensar millor els seus interessos des de la col·lectivitat, procurant que es donin solucions als defectes que tota zona de nova creació, com la nostra, acostuma a tenir.