21/05/2010

· El 21 de maig de 2001, s’aprova l’Acta Fundacional i els Estatuts.

· El 12 de juny de 2001, es duu a terme la petició de registre de l’AVV al departament de Justícia de la Generalitat.

· El 12 de juliol de 2001, es duu a terme una Assemblea General amb l’aprovació de l’Acta Fundacional i els Estatuts.

· El 20 de desembre de 2001, resolució d’inscripció de l’Associació al Registre.