Serveis

L’AVV del barri de l’Eixample ofereix una sèrie de serveis dels quals es poden beneficiar tots els socis d’aquesta entitat i el veïnat del barri en general. Recordem que per beneficiar-se d’aquests serveis és condició indispensable estar associat a l’entitat.

SINERA

Sinera és una Mutualitat de Previsió Social (sense ànim de lucre), l’objectiu és gestionar, a la defunció d’un soci o beneficiari, tot el relacionat amb l’enterrament i de prestar els serveis d’assistència jurídica relacionats amb la defunció.

Assegurances Atlantis

La vinculació d’ATLANTIS amb el moviment veïnal es consolida, l’any 2000, amb la signatura de diversos acords amb les federacions i associacions de veïns per proporcionar, amb les màximes garanties, una oferta d’assegurances rigorosa i competitiva que cobreixi eficaçment les necessitats de protecció i estalvi de totes les famílies.