21/05/2010

La construcció d’una llar d’infants per donar cabuda a tots els nens/es que previsiblement naixeran al nou barri de l’Eixample, amb moltes parelles joves. El 13 d’Octubre de 2004 es va col·locar la primera pedra a l’avui Plaça Sol Solet.

La il·luminació del parc del Mil·lenari i el seu tancament amb tanques de fusta.